JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee

UUDISED

Biojäätmete kogumine ja kompostimine

Biojäätmete kogumine ja kompostimine

juunist muutub biojäätmete liigiti kogumine Tallinnas kohustuslikuks   Tallinnas muutub biojäätmete liigiti kogumine alates 1.juunist kohustuslikuks kõikidel korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistutel, sõltumata kinnistu sihtotstarbest või korterite arvust. Siiani...

loe lisa