Kiirem info teenuste kohta:

Hea Nõmme jäätmevaldaja!
Alates 01.12.2020 teostab korraldatud jäätmevedu Nõmme piirkonnas AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Need kliendid, kellel on olemas kehtiv jäätmeveo leping AS-ga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, ei pea sõlmima uut lepingut. Teile saadetakse e-meilile uued Nõmme piirkonna korraldatud jäätmeveo tüüptingimused ja uus hinnakiri, mis hakkab kehtima alates 01.12.2020. Need Nõmme jäätmevaldajad, kes kasutasid kuni 30.11.2020 teiste jäätmevedajate jäätmeveoteenuseid (nt Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Ekovir OÜ), peavad sõlmima uue jäätmeveolepingu AS-ga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus hiljemalt 30.11.2020. Jäätmeveoleping saab sõlmida elektrooniliselt meie iseteeninduses www.tallinnavedu.ee. Samuti Teil on võimalus sõlmida leping kontoris aadressil Suur Sõjamäe tee 29a tööpäevadel alates 8.15-17.00.

Meie osutame segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongijäätmete ning suurjäätmete vedu. Lisaks pakume aia ja haljastusjäätmete, klaasi ja ehitusjäätmete väljavedu tekkekohal ning konteinerite renti ja müüki. Tutvu Nõmme jäätmeveo teenuste hinnakirjaga ja jäätmete käitlusteenuste hinnakirjaga.

Konteinerite rendi ja tellimise kohta vaata eraldi teenuste alt “Konteinerite rent ja müük“.

E-post:
info@tallinnavedu.ee

Kontakttelefonide numbrid:
(+372) 609 6410
(+372) 609 6530


Jäätmeveo hinnakiri


Tüüptingimused


Taotlus EST vorm


Taotlus RU vorm


Jäätmeveoleping


Jäätmemahuti rendileping


Jäätmete vastuvõtu hinnakiri