Kiirem info teenuste kohta:

ELEKTROONIKAJÄÄTMED. Taaskasutatud jäätmete uus elu

ELEKTROONIKAJÄÄTMED 

Prügi ringlussevõtt Eestis: taaskasutatud jäätmete uus elu

Elektroonikajäätmed: elektroonikaseadmed (sh arvutid, ekraanid, telefonid, kodumasinad, raadiod, televiisorid).

Mis saab edasi? Vanad elektroonikaseadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ringlusse võtta. Eestis on loodud elektroonikaromude kogumispunktid, kus saab ära anda vanu seadmeid, mis suunatakse seejärel taaskasutusse või ringlusse. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid võib viia ka jäätmejaama. 

Töökorras tehnika äraandmisel kasutage ringlussevõtu võimalusi, pakkudes tooteid huvilistele tasuta kas sotsiaalvõrgustike või realiseerimiskeskuste kaudu. Uue seadme ostul on kauplus kohustatud vastu võtma vana samalaadse seadme.

Ühest kodumajapidamise seadmest tekib keskmiselt 14 erinevat jäätmeliiki (valdavalt metallid, plastid, ohtlikud jäätmed ja väärismetalle sisaldavad materjalid), mis kõik töödeldakse ümber või käideldakse erinevalt. Puhtad metallid suunatakse metallitööstusesse, plast plastitööstusesse, erinevaid metalle sisaldavad jäätmed antakse üle järgmisele käitlejale või saadetakse ohtlike jäätmete põletusse või ohtlike jäätmete prügilasse.