Kiirem info teenuste kohta:

2.juulil toimub prügila territooriumil hädaolukorraks valmisoleku õppus

2.juulil toimub prügila territooriumil hädaolukorraks valmisoleku õppus

Käesolevaga anname Teile teada, et Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus viib 2. juulil 2024. a. Jõelähtme prügilas läbi hädaolukorraks valmisoleku õppuse. Õppus on oluline meede piirkonna turvalisuse tagamiseks.

Õppuse eesmärk on suurendada ettevõtte töötajate valmisolekut ja oskusi tegutseda kriisiolukorras ning tagada kõigi asjassepuutuvate osapoolte koordineeritud tegutsemine hädaolukordades. Õppuste läbiviimine aitab parandada meie üldist ohutus- ja turvalisustaset, vähendades võimaliku õnnetusriski teket ning tagades kiire ja tõhusa reageerimise eriolukorras.

Õppus viiakse läbi koostöös Päästeameti, Muuga päästekomando ning Tallinna Kiirabiga.

Õppuse läbiviimise koostööpartner on Tamrex Ohutuse OÜ.

Õppusega alustatakse kell 9.30 hommikul ja ajaliseks kestvuseks on arvestatud kuni 4 tundi.