Kiirem info teenuste kohta:

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakkus Tallinnas toimunud Maijooksul jäätmete kogumis- ja veoteenust

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakkus Tallinnas toimunud Maijooksul jäätmete kogumis- ja veoteenust

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakkus Tallinnas toimunud Maijooksul jäätmete kogumis- ja veoteenust.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakkus jäätmete veoteenust 18. mail Tallinnas toimunud Maijooksul. Meie eesmärk on olnud aidata kaasa ürituse sujuvale kulgemisele ning juhtida tähelepanu pürgi sorteerimise tähtsusele keskkonna hoidmiseks ja jäätmete parimal moel taaskasutamiseks.

Maijooks on üks Tallinna suurimaid ja olulisemaid üritusi, mis meelitab ligi tuhandeid osalejaid ja pealtvaatajaid. Suure hulga inimeste kogunemisega kaasneb mõistagi ka suur hulk jäätmeid, mistõttu soovime alati tagada, et jäätmete käitlemine sündmusel oleks tõhus ja keskkonnasõbralik.

Tallinna linnale kuuluva ettevõttenarõhutame jäätmete sorteerimise tähtsust, sest ainult sorteeritud jäätmeid saab parimal moel taaskasutada. Seepärast kutsusime kõiki osalejaid üles panustama keskkonnasõbralikku käitumisse ning kasutama eraldi kogumisvõimalusi, mille olime loonud segaolmejäätmetele, biojäätmetele, pakenditele ja paberijäätmetele.

Oluline on märkida, et vastupidiselt levinud müüdile jäätmete tühjendamisel eri jäätmeliike omavahel kokku ei panda. Kõik jäätmed jätkavad teekonda eraldi vastavalt oma liigile. See tagab jäätmete edasise käitlemise keskkonnasõbralike põhimõtete järgi ning parandab oluliselt nende taaskasutamise võimalusi.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus seisab hea selle eest, et meie linn säiliks puhta ja ilusana!

Jäätmete veoteenuse tellimiseks oma üritustele ning lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust meilitsi lisatellimused@tallinnavedu.ee või telefoni teel numbril (+372) 609 6410.