Kiirem info teenuste kohta:

TJT AS-i väärtuspakkumine

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse tulles ootavad teid …

Ühise eesmärgi nimel töötav tiim

Seisame hea jäätmemajanduse arengu eest ning kujundame oma töökeskkonna selliselt, et pakkuda klientidele tõhusaid lahendusi ja olla kõigiti valmis jäätmemajanduse arengusse panustama. Me areneme koos muutuva keskkonna vajadustega! 

Tunnustamine ja motiveerivad ühisüritused

Aasta jooksul korraldame ühiseid ettevõtmisi tiimitunde kasvatamiseks ning tunnustame oma töötajaid hea ja pikaaegse töö eest. 

Toetused ja soodustused

Toetame oma inimesi oluliste perekondlike sündmuste puhul ja tervise eest hoolitsemisel. Jõelähtme jäätmejaama töötajaid toetame töökoha keerulise asukoha tõttu lõunasöögi ja transpordikompensatsiooniga.

Töötajate arendamine 

Tagame töötajatele vajaliku koolituse. Uurime töötajate vajadusi ja viime need kokku tööandja vajadustega, et leida parimad arendusvõimalused. 

Läbimõeldud ja nüüdisaegne töökorraldus

Meid iseloomustab jõuline liikumine digitaliseeritud töökeskkonna poole. Võtame kasutusele uusi logistika ja käitluse infosüsteeme ning digitaliseerime sisemist infovahetust ja dokumendihaldust. Oleme distsiplineeritud, et tagada õiglased ja korrastatud töösuhted. 

Töötamist toetav keskkond

Meie töökeskkond on turvaline ning igale töötajale antakse vajalik riietus ja turvavarustus. Korraldame tööohutuse teemalisi koolitusi ja arendustegevusi. Parendame iga päev oma töökorraldust, et kõigil töötajatel oleksid võimalikult head tingimused.