Kiirem info teenuste kohta:

Liikmelisus

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) on 2003. aastal loodud mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liige.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (ERMEL) eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis.
Alates 2008.a. on Eesti Ringmajandusettevõtete Liit Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) liige.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liige.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti ettevõtjaid esindav organisatsioon, mille eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele.