Kiirem info teenuste kohta:

Hea Vanalinna jäätmevaldaja!
Alates 01.10.2020 teostab jäätmevedu Vanalinna piirkonnas AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Seoses sellega palume Teid sõlmida meiega leping esitades taotlus vt vorm allpool. Jäätmeveoleping saate sõlmida ka elektrooniliselt meie iseteeninduses www.tallinnavedu.ee. Samuti Teil on võimalus sõlmida leping kontoris aadressil Suur Sõjamäe tee 29a tööpäevadel alates 8.15-.17.00.
Meie osutame segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongijäätmete ning suurjäätmete vedu. Lisaks pakume aia ja haljastusjäätmete, klaasi ja ehitusjäätmete väljavedu tekkekohal ning konteinerite renti ja müüki. Tutvu Vanalinna jäätmeveo teenuste hinnakirjaga ja jäätmete käitlusteenuste hinnakirjaga.

Meeldivat koostööd soovides

Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Konteinerite rendi ja tellimise kohta vaata eraldi teenuste alt “Konteinerite rent ja müük“.

E-post:
info@tallinnavedu.ee

Kontakttelefonide numbrid:
(+372) 609 6410
(+372) 609 6530


Jäätmeveo hinnakiri


Tüüptingimused


Taotlus EST vorm


Taotlus RU vorm


Jäätmeveoleping


Jäätmemahuti rendileping


Jäätmete vastuvõtu hinnakiri