Kiirem info teenuste kohta:

Klienditugi


Lisatellimused ja teenusest loobumine

Meie lisateenused on kirjeldatud kodulehel nii era- kui ka ärikliendi rubriigis menüüpunkti „Muud teenused“ all. Tellimusi esitada ja teenusest loobuda saab meili teel lisatellimused@tallinnavedu.ee.

 

Sõlmi veoleping

Palume teil saata sooviavaldus meie iseteeninduskeskkonna kaudu aadressil https://tallinnavedu.ee. Andmed lepingu jaoks saab edastada ka PDF-formaadis taotlusena, mis tuleb täita ja saata aadressil info@tallinnavedu.ee.
Avalduses märgitud e-mailile saadetakse eeltäidetud jäätmeveoleping. Leping tuleb allkirjastada ja meile tagasi saata.
Jäätmeveolepingut saab sõlmida ka AS-i TJT jäätmeveoosakonnas aadressil Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn. Kontori lahtiolekuajad on E–R 8.15–17.00.

 

Jäätmete vastuvõtt prügilas

Kui soovite tuua oma jäätmed käitlemiseks meie prügilasse, palun tutvuge esmalt vastuvõetavate jäätmete nimistu ja hindadega siin.
Jäätmete vastuvõtuks sõlmitakse leping, mille sõnastusega saab tutvuda aadressil siin.
Pidage meeles, et prügila territooriumil on kehtestatud kindlad käitumisreeglid, mis on leitavad siin.
Jäätmete käitlemisteenuse tellimist puudutavates küsimustes võtke meiega ühendust meilitsi info@tjt.ee või telefoni teel numbril (+372)6096029.

 

Tüüptingimused

Asuvad meie kodulehel piirkonniti: erakliendile siin ja ärikliendile siin.

 

Teenindavate piirkondade jäätmeveo eeskirjad

Tallinn: https://www.riigiteataja.ee/akt/418032023007

Viimsi: https://www.riigiteataja.ee/akt/401102022004

Korduma kippuvad küsimused

Jäätmekäitlus

1. Kas ma olen kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga?

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil olmejäätmete vedu. Majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kellele linn on hanke korras andnud ainuõiguse
teenindada jäätmeveopiirkonda. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik korteriühistud ja ühistu puudumisel selle kinnisasja omanikud, millel suvila, elu- või äriruum asub, samuti ehitise või korteri kui vallasasja omanikud.

2. Kes peavad alates 1. juunist 2023 hakkama biojäätmeid eraldi koguma?

Kõikidel kinnistutel, sõltumata kinnistu sihtotstarbest või korterite arvust, on kohustus alates 1. juunist 2023 oma köögi- ja sööklajäätmed mahutisse koguda ja jäätmevedajale üle anda. Erandina saavad mahutikohustusest vabastuse taotleda üksikelamu, paarismaja, ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamuga kinnistud, kes kompostivad oma köögi- ja sööklajäätmed kohapeal igast küljest kinnises kompostris ning saavad kompostimiseks nõusoleku oma linnaosavalitsuselt.

3. Aga mis siis saab, kui mul ei teki biojäätmeid?

Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmete liigiti sorteerimine kohustuslik kõikidel kinnistutel, sõltumata kinnistu sihtotstarbest. Teil on võimalus jagada teenused kõrval asetseva naaberkinnistuga. Kõrvuti asetsevad kinnistud võivad kasutada biojäätmete kogumiseks ka ühist mahutit või kompostrit. Ühismahuti kasutamine tuleb kooskõlastada Tallinna Strateegiakeskuse ja oma linnaosavalitsusega. Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile jaatmed@tallinnlv.ee. Ühismahuti kasutamiseks vormistage ühismahuti leping: www.tallinnavedu.ee

4. Kes võivad mahuti asemel köögi- ja sööklajäätmed kompostida oma kinnistul?

Köögi- ja sööklajäätmed võivad kinnises kompostris kompostida üksikelamu, paarismaja, ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamu elanikud, kes on saanud selleks nõusoleku oma linnaosavalitsuselt.

5. Ma sain uue lepingu biojäätmete käitlemise teenusega, kas ma pean lepingu allkirjastama?

Olemasolevasse lepingusse lisateenuste sisestamisel või graafiku muutmisel ei pea lepingut uuesti allkirjastama. Kui leping on saadetud, siis toimuvad tühjendused vastavalt uuele graafikule.

Jäätmevedu

1. Kuidas sõlmida prügiveolepingut?

Palume Teil saata sooviavaldus TJT iseteeninduskeskkonna kaudu aadressil https://tallinnavedu.ee. Andmed lepingu jaoks saab edastada ka PDF-formaadis taotlusena, mis tuleb täita ja saada aadressil info@tallinnavedu.ee. Avalduses märgitud meilile saadetakse eeltäidetud jäätmeveoleping. Leping tuleb allkirjastada ja meile tagasi saata. Jäätmeveolepingut saab sõlmida ka TJT jäätmeveoosakonnas aadressil Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn. Kontori lahtiolekuajad on E–R 8.15–17.

2. Soovin tellida graafikuvälist tühjendust, mida ma pean tegema?

Palume saata aegsasti sooviavaldus meilile info@tallinnavedu.ee. Kirjas palume ära märkida millisele ajale soovite graafikuvälist tühjendust.

3. Kuidas saada jäätmeveost vabastust?

Jäätmeveo täpsed tingimused kehtestab kohalik omavalitsus, nii et vabastuse saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Üldjuhul antakse vabastus kinnistule, kus ei elata.

Üldine

1. Kus ma saan näha oma graafikuid ja arveid?

Lepingu sõlmijal on võimalik näha arveid, veograafikuid ja lepinguid iseteeninduskeskkonnas www.tallinnavedu.ee. Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi ja Mobiili ID kaudu.

2. Ma pole arvet saanud. Mida ma pean tegema?

Kui Te ei ole arveldusperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks arvet kätte saanud, palun võtke meiega ühendust kas meilitsi info@tallinnavedu.ee või telefoni teel numbritel (+372) 609 6410 ja (+372) 609 6530. Kirjas palume ära märkida teeninduspiirkonna aadress ja kliendi isikukood.

3. Soovin tellida lisateenuseid, mida ma pean tegema?

Palume saata sooviavaldus meilile lisatellimused@tallinnavedu.ee.

4. Kuidas muuta oma andmeid?

Palume saata kiri andmetega, mida soovite muuta, meilile info@tallinnavedu.ee.

5. Kuidas muuta lepingut?

Palume saata sooviavaldus koos lepingu muudatustega meilile info@tallinnavedu.ee.

6. Ma soovin lepingut lõpetada. Mida ma pean tegema?

Palume saata vabas vormis sooviavaldus meilile info@tallinnavedu.ee.

7. Kuidas ja kust saab taotleda nõusolekuid kompostimiseks?

Taotlust saab esitada iseteenindusportaalis https://evald.ee/tallinn/app/jaatmekaitlus.

NB! Valige kindlasti „Taotle kompostimist“.

Kui iseteenindusportaali pole võimalik kasutada, tuleb esitada allkirjastatud taotlus koos fotoga kompostrist linnaosavalitsusele.

NB! Kui saite Tallinnalt 2022. aasta septembris kompostri, siis eraldi nõusolekut taotlema ei pea ja olete juba süsteemis kirjas.

8. Kas teenindamine toimub kindlal kellaajal?

Teie prügikonteineri tühjendamise aega ei saa kellaajaliselt kokku leppida. Jäätmete vedu ei tohi teostada öörahu ajal kella 22-st kuni 6-ni ja puhkepäevale eelneval ööl südaööst kuni 7-ni. Teenindamise ajavahemik on fikseeritud kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas ja kliendilepingus.

9. Ma ei saa dokumente digitaalselt täita ega allkirjastada. Mida ma pean tegema?

Kõigis küsimustes saab meie poole pöörduda ka telefoni teel või külastades meie jäätmeveoosakonda. Helistage meile numbritel (+372) 609 6410 ja (+372) 609 6530 või tulge kohale aadressile Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn. Meie kontor on avatud tööpäeviti kl 8.15–17.00