Kiirem info teenuste kohta:

OHTLIKUD JÄÄTMED. Taaskasutatud jäätmete uus elu

OHTLIKUD JÄÄTMED

Prügi ringlussevõtt Eestis: taaskasutatud jäätmete uus elu

Ohtlikud jäätmed: jaepakendis värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed; aegunud ravimid; kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed; elavhõbedat sisaldavad jäätmed; tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed; patareid ja akud; päevavalgus- ja säästulambid ning LED-pirnid; mootori-, käigukasti- ja määrdeõli, õlifiltrid ja õli sisaldavad puhastuskaltsud; kodukeemia; kasutatud patareid ja akud; ohtlikud ehitusjäätmed. 

Mis saab edasi? Ohtlikud jäätmed vii jäätmejaama või vastavasse kogumispunkti. Aegunud ravimeid saab ära anda apteekidesse. Jäätmeseadusest tulenevalt on patareitootjad kohustatud kasutatud patareid tasuta tagasi võtma müügikohtade kaudu. Sellest lähtuvalt peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) tasuta tagasi võtma kasutatud patareisid, sõltumata sellest, kas uusi patareisid ostetakse või mitte. Kasutuskõlbmatuks muutunud patareisid võetakse tasuta vastu ka jäätmejaamades.