Kiirem info teenuste kohta:

Biojäätmete vastuvõtt ja kompostimine

TJT võtab vastu biojäätmeid, mis koosnevad peamiselt toidu ja haljastusjäätmetest. Biojäätmed tuleb koguda olmejäätmetest eraldi, et neid oleks võimalik ringlusesse suunata  – kompostida. Biojäätmete konteinerisse ei sobi toidupakendid, tuhk, kassiliiv jne., mis ei ole komposteeruv materjal.

Orgaaniline materjal, mille loodus suudab iseseisvalt lagundada kuudega, on võimalik kaasaegse tehnoloogiaga ja kontrollitud tingimustes lagundada optimaalsemalt ja kiiremini, vähendades selle aja vaid mõne nädalani.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kasutab biojäätmete kompostimiseks ülemaailmselt tuntud UTV (Umwelttechnik Vogel) kompostimissüsteemi, mille puhul kaetakse kompostihunnikud GORE © Cover membraankattega. See loob kompostihunnikutele tõelise “kliimakambri” ning asendab hoonetes kompostimist.

UTV kompostimise puhul on kuhi väljastpoolt ohutult kaitstud tuule ja vihma mõjude eest, võimaldades sisemisel kliimal arendada välja tingimused, mis on eelduseks kvaliteetse komposti tootmisel.

Eestis reguleerib komposti tootmist Keskkonnaministri 08.04.2013 määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on tunnustatud komposteerimisettevõttena Veterinaar- ja Toiduameti poolt. Veterinaar- ja Toiduameti poolt on väljastatud komposteerimisettevõtte tunnustamise otsus 25.11.2011, kus ettevõtet tunnustatakse tegutsema 3. kategooria – loomsete kõrvalsaaduste käitlemise, s.o. 3. kategooria materjali hulka kuuluvate loomsete korvalsaaduste komposteerimise valdkonnas.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust meilitsi info@tjt.ee või telefoni teel numbril (+372)6096029.

Loomsete kõrvalsaaduste saateleht näidis