Kiirem info teenuste kohta:

Asukoht

Jäätmeveo osakond: tõhus ja usaldusväärne jäätmeveoteenus

Pakume professionaalset ja usaldusväärset jäätmeveoteenust nii era- kui ka äriklientidele üle Harjumaa. Meie teenus hõlmab erinevate jäätmete, sealhulgas segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, loomsete jäätmete, paberi ja kartongi, aia- ja pargijäätmete, suurjäätmete ja ehitusjäätmete äravedut. Lisaks pakume multilift-konteineriga veoteenust, süvakogumismahutite tühjendust, riiete kogumist ning mitmekülgset jäätmealast nõustamist.

Meie teenus on mugav ja paindlik: tagame õigeaegse ja professionaalse abi kogu jäätmete käitlusahela ulatuses. Lisaks prügiveole rendime ja peseme konteinereid ning pakume ka konteinerite vooderduskotte, et täita kõigi jäätmeliikide kogumisega seotud vajadused.

Meie eesmärk on alati pakkuda kvaliteetset teenust, mis vastab klientide ootustele ning aitab kaasa puhtama ja jätkusuutlikuma keskkonna loomisele.

Asukoht

TJT JÄÄTMEVEO OSAKOND

 • Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415

Lahtiolekuajad

 • E – R 08:15 – 17:00

Kontaktnumbrid

E-post

Jäätmekäitluse osakond: keskkonnasõbralikud jäätmekäitluslahendused

Meie põhieesmärk on luua puhtam ja tervislikum elukeskkond. Selleks pakub meie jäätmekäitlusosakond järgmisi tõhusaid ja keskkonnasõbralikke jäätmekäitlusteenuseid.

 • Jäätmekütuse tootmine. Kasutame jäätmeid jäätmekütuse tootmiseks, mis on keskkonnasõbralik alternatiiv traditsioonilistele kütustele.
 • Biojäätmete kompostimine. Kompostime biojäätmeid, aidates kaasa nende taaskasutamisele ning tootes looduslikku väetist ehk komposti.
 • Komposti müük. Müüme aiandus- ja põllumajandusettevõtetele ja aednikele komposti, mis on kvaliteetne ja keskkonnasõbralik väetis.
 • Riiete kogumine. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) teeb koostööd Humana Sorteerimiskeskus OÜ-ga riiete kogumisel ja nende suunamisel uuele ringile. TJT korraldab riidekonteinerite paigaldamist erinevatesse asukohtadesse üle Tallinna linna, võimaldades kodanikel lihtsat ligipääsu oma kasutatud riiete äraandmiseks.
 • Koldetuha käitlemine. Käitleme koldetuhka vastavalt keskkonnanõuetele.
 • Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemine. Oleme spetsialiseerunud asbesti sisaldavate jäätmete ohutule ja seaduslikule käitlemisele.
 • Ladestamine. Ladestame jäätmeid vastavalt kehtivatele regulatsioonidele.
 • Prügilagaasi kogumine. Kogume ja taaskasutame prügilagaasi, aidates vähendada heitmete negatiivset mõju keskkonnale.
 • Paberi ja kartongi sorteerimine. Sorteerime paberit ja kartongi, suunates need ringlusesse.
 • Elektroonikajäätmete vastuvõtt. Võtame vastu elektroonikajäätmeid, tagades nende ohutu käitlemise ja taaskasutuse.
 • Erilahendused ettevõtetele. Pakume spetsiaalseid jäätmekäitluslahendusi vastavalt kliendi vajadustele ja kõigile regulatsioonidele.
 • Materjalide müük. Müüme taaskasutatud ja töödeldud materjale, edendades ringmajandust.
 • Kaupade hävitamine. Pakume turvalist ja keskkonnasõbralikku kaupade hävitamise teenust vastavalt kehtestatud standarditele.
 • NORM-jäätmete käitlemine. Spetsialiseerume radioaktiivsete jäätmete ohutule käitlemisele vastavalt kehtivatele normidele.
 • Jäätmete vastuvõtmine ja sorteerimine. Võtame vastu erinevaid jäätmeid ning sorteerime ja käitleme neid vastavalt nõuetele.
 • Ekskursioonid haridusasutustele. Korraldame ekskursioone haridusasutustele, korteriühistutele, KOV esindajatele ja kogukondadele, tutvustades jäätmete käitlemise põhimõtteid ja tõstes ühiskonna keskkonnateadlikkust.

Meie teenustega saate täpsemalt tutvuda, külastades meie kodulehel ärikliendi või erakliendi rubriike. Vajadusel võtke ühendust meie spetsialistidega, et leida teile kõige sobivam lahendus.

TJT jäätmekäitlusosakond on usaldusväärne partner keskkonnasõbralike ja tõhusate jäätmekäitluslahenduste leidmisel.

Asukoht

TJT JÄÄTMEKÄITLUSE OSAKOND

 • Loovälja tee 125, Rebala küla, 74222 Jõelähtme vald

Lahtiolekuajad

 • E – R 06:00 – 20:00
 • L – P 08:00 – 18:00
 • Kontor: E – R 08:00 – 16:30

Kontaktnumbrid

E-post