Kiirem info teenuste kohta:

Tallinn pakub kortermajade elanikele jäätmete liigiti kogumise koolitusi

Tallinna strateegiakeskuse ringmajanduse osakond korraldab aprillist detsembrini korteriühistutele ja kortermaja elanikele koolitusi jäätmete liigiti kogumise kohta, et suurendada elanike teadlikkust jäätmetekke vähendamise vajalikkuse osas. Kokku toimub 75 koolituskohtumist, mis on huvilistele tasuta.

Tallinn soovib koolitustega laiemalt tutvustada pakendijäätmete tekkekohal üleandmise võimalusi ja julgustada korteriühistuid sõlmima pakendijäätmete üleandmiseks taaskasutusorganisatsiooniga lepinguid. Loengutel antakse ülevaade pealinnas kehtivatest jäätmete liigiti kogumise reeglitest kortermajade elanikele, selgitatakse, miks on oluline pakendeid liigiti koguda ning antakse praktilisi näiteid iga jäätmeliigi kogumise kohta. Teadmisi jagavad SA Teeme Ära koolitajad.

Koolitusi korraldatakse kõigis Tallinna linnaosades. Üks loeng kestab 75 minutit ning need toimuvad eesti ja vene keeles. Aprillis toimuvad koolitused Kesklinna, Kristiine, Mustamäe, Pirita ja Haabersti linnaosas. Registreerimine on avatud kogu aasta vältel ning uusi kuupäevasid ja kohti lisandub jooksvalt.

Koolitused toimuvad juhul, kui ühele loengule on registreerunud vähemalt 15 inimest. Registreerimine lõppeb 24 tundi enne koolituse algust.

Täpsema info kellaaegade, registreerimise ja toimumiskohtade kohta leiab veebilehelt www.tallinn.ee/keskkond/kykoolitus.