Kiirem info teenuste kohta:

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus avas uksed Ukraina ja Gruusia delegatsioonile

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus avas uksed Ukraina ja Gruusia delegatsioonile

Täna võõrustas Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) Ukraina ja Gruusia delegatsiooni, kes külastasid koos Tallinna Strateegiakeskuse esindajatega ettevõtte jäätmejaama. Delegatsiooni võttis vastu jäätmete taaskasutuskeskuse juhatuse esimees Regina Raukas, kes tutvustas põhjalikult TJT tegevust ja tulevikuplaane.

Külalised said ülevaate jäätmejaama tähtsamatest tegevustest ja protsessidest. Keskseks teemaks oli keskkonnasõbralik jäätmete käitlemine ning jäätmete taaskasutamise võimalused. Visiidi eesmärk oli jagada kogemusi ja teadmisi ning leida inspiratsiooni sarnaste probleemide lahendamiseks Ukrainas ja Gruusias.

Delegatsioon tegi prügilas ringkäigu, mille käigus tutvustas TJT keskkonna ja ESG juhtivspetsialist Helen Saarmets seal toimuvaid tootmisprotsesse. Uudistati näiteks komposti ja jäätmekütuse tootmist, prügilagaasist elektri ja soojusenergia tootmist ning paberi, plasti ja klaasi sorteerimispraktikat ja taaskasutamise viise. Lisaks tutvustati segaolmejäätmete käitlemist ning Iru elektrijaamast tekkiva tuha sorteerimise ja taaskasutamise võimalusi. 

Kõik delegatsiooni poolt esitatud küsimused said põhjaliku vastuse ning delegatsiooni tagasiside põhjal hinnati visiiti positiivselt.  

TJT on pühendunud keskkonnasõbralikele ja jätkusuutlikele praktikatele ning jätkab aktiivselt panustamist jäätmekäitluse valdkonna arengusse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.