Kiirem info teenuste kohta:

Ehitusjäätmete vastuvõtt ja vedu

TJT võtab vastu eelsorteeritud ja sorteerimata ehitusjäätmeid. Eelsorteeritud ehitusjäätmed, mis on tekkekohal eraldi kogutud, et võimalikult palju materjale ringlusesse suunata või taaskasutada materjalidena. Eelsorteeritud ehitusjäätmetest peaks olema  eraldi välja sorteeritud metall,  töötlemata puit, töödeldud puit, tellised, betoon, kivimid ja pinnas, paber ja papp, plastjäätmed, klaas, suurjäätmed, elektroonikajäätmed, biojäätmed, olmejäätmed, asbesti sisaldavad jäätmed ja ohtlikud jäätmed. Eelsorteerimist tuleks eelistatavalt teha jäätmete tekkekohal, pakume võimalust eelsorteerida ka TJT vastuvõtuplatsil.  Kui klient ei soovi eelsorteerimist jäätmete tekkekohal või TJT vastuvõtuplatsil teostada, teostatakse sorteerimine TJT töötajate poolt ning jäätmetele rakendatakse eelsorteerimata jäätmete vastuvõtu hinda.

Teie poolt on vajalik tagada, et konteinerit saab Teie hoovis maha panna ja keegi võtab konteineri vastu ning näitab paigaldamise täpse asukoha. Jäätmemahuti ajutise paigutamisel tänavale tuleb toiming kooskõlastada kohaliku omavalitsuse või Transpordiametiga, antud vastutus ja asjaajamine jääb kliendi kohustuseks. Klient on kohustatud hüvitama täielikult konteineri kadumise, kahjustumise ja hävimise kahjud, mis tekkivad ajal kui konteiner on kliendi valduses.

Konteineri kohale toimetamine ja äraviimine toimub eelneval kokkuleppel. Konteinerit ei tohi täita kõrgemale kui selle ülaserv, kui on üle, jääb konteiner välja viimata. Selline nõue on eelkõige tingitud liikluseeskirjadest tulenevalt – ületäidetud konteiner võib põhjustada ohtu kaasliiklejatele.

Käitlusteenuse tellimiseks või täpsema info saamiseks pöörduge palun: info@tjt.ee. Veoteenuse tellimissoovi korral võtke ühendust meie veoosakonnaga meilitsi lisatellimused@tallinnavedu.ee või telefoni teel numbritel (+372) 609 6410 ja (+372) 609 6530.