Kiirem info teenuste kohta:

Jäätmekäitluse ja -veo teenused

nii era- kui ka äriklientidele üle Eesti

Top 10 korduvat küsimust & vastust

1. Kas ma olen kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga?

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil olmejäätmete vedu. Majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kellele linn on hanke korras andnud ainuõiguse
teenindada jäätmeveopiirkonda. Korraldatud jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik korteriühistud ja ühistu puudumisel selle kinnisasja omanikud, millel suvila, elu- või äriruum asub, samuti ehitise või korteri kui vallasasja omanikud.

2. Kuidas sõlmida prügiveolepingut?

Palume Teil saata sooviavaldus TJT iseteeninduskeskkonna kaudu aadressil https://tallinnavedu.ee. Andmed lepingu jaoks saab edastada ka PDF-formaadis taotlusena, mis tuleb täita ja saada aadressil info@tallinnavedu.ee. Avalduses märgitud meilile saadetakse eeltäidetud jäätmeveoleping. Leping tuleb allkirjastada ja meile tagasi saata. Jäätmeveolepingut saab sõlmida ka TJT jäätmeveoosakonnas aadressil Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn. Kontori lahtiolekuajad on E–R 8.15–17.

3. Kus ma saan näha oma graafikuid ja arveid?

Lepingu sõlmijal on võimalik näha arveid, veograafikuid ja lepinguid iseteeninduskeskkonnas www.tallinnavedu.ee. Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi ja Mobiili ID kaudu.

4. Ma pole arvet saanud. Mida ma pean tegema?

Kui Te ei ole arveldusperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks arvet kätte saanud, palun võtke meiega ühendust kas meilitsi info@tallinnavedu.ee või telefoni teel numbritel (+372) 609 6410 ja (+372) 609 6530. Kirjas palume ära märkida teeninduspiirkonna aadress ja kliendi isikukood.