Kiirem info teenuste kohta:

Materjalide müük

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus sorteerib keskusesse toodud jäätmetest välja erinevaid taaskasutatavaid materjale sh puitu, paberit ja kartongi, plastid, metallid, klaas jne.

Välja sorteeritud materjalide kohta informatsiooni saamiseks palun pöörduge info@tjt.ee

Materjali müük toimub e-hankekeskonna Mercell (www.mercell.com).