Kiirem info teenuste kohta:

Vaikimisi sisuleht

Ettevõtte tegevusteks on jäätmete vedu, jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitlemine ja vanandamine ning ladestamine.

Põnev fakt

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus avati 2003. aastal. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on 100% Tallinna linna omandis. Ettevõttes töötab 86 inimest.

Jäätmete vedu


Pakume nõustamist ja jäätmeveo teenust Harjumaal tavakliendist ärikliendini. Pakume segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, loomsete jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete äraveoteenust, lisaks tekkekohalt aia- ja haljastusjäätmete ning klaaspakendite vedu. Pakume ka ehitusjäätmete äravedu ja kõiki jäätmeveoteenusega kaasnevaid teenuseid (konteinerid, konteinerite rent, -pesu, biolagunevad kotid jne).

Jäätmekütuse tootmine


Jäätmekütust toodetakse peamiselt segaolmejäätmetest. Jäätmed purustatakse, eraldatakse orgaanilised jäätmed, kerge ja raske fraktsioon ning eri liiki metallijäätmed, mis suunatakse taaskasutamisse. Kõrge energiaväärtusega jäätmed peenestatakse puruks, mis on energiaallikaks tsemenditööstustes ja põletustehastes. Korduskasutatavad välja sorditud materjalid turustatakse. Jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete ladestamisest ja masspõletamisest.

Biojäätmete kompostmine


Kompostimisele toodud III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus- ja pargijäätmete vastuvõtmine toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse orgaaniliste jäätmete kogumisplatsil, selleks eraldatud alal. Purustatud biojäätmed segatakse hakkepuiduga, paigutatakse auna ning kaetakse Agile membraaniga. 6-nädalase protsessi järel suunatakse kompost järelvalmimisele, mille käigus toimub aunade segamine ja sõelumine. Sõelumisel eraldatakse kompostist sideainena kasutatud hakkepuit ja jäätmetes sisaldunud võõrkehad (kile, plastid jms). Ettevõte on tunnustatud komposteerimisettevõttena Veterinaar- ja Toiduameti poolt.

Koldetuha vanandamine ja käitlemine


Taaskasutamiseks suunatakse ainult Iru jäätmepõletusplokis tekkinud koldetuhka. Kõige pealt koldetuhka vanandatakse 2-3 kuud, sõltuvalt materjali omadustest. Edasi suunatakse materjal käitlemisesse, mille käigus eraldatakse mitte sobilikud jäätmed ning vanandatud koldetuhk fraktsioneeritakse vastavalt sellele kuidas taaskasutamisele suunamiseks vajalik on.

Jäätmete ladestamine


Ladestamisele suunatakse peamiselt jäätmeid, mis ei sobi taaskasutamiseks. Näiteks halva kvaliteediga segaolmejäätmed, võrepraht, tänavapühkmed, ohtlikest jäätmetest- asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit).
Ladestatud jäätmetest eraldub bioloogilise reaktsiooni tagajärjel pidevalt biogaasi. Talllinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kogub kokku ladestusalal tekkinud prügilagaasi ning tarnib seda OÜ-le Tallinna Prügilagaas.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Ut fringilla dolor ac sem mattis, quis consequat mi fermentum.
 • Proin laoreet lacus et pellentesque porttitor.
 • Cras eget purus ac lorem vehicula laoreet sollicitudin ac velit.
 • Duis viverra libero vitae porttitor aliquet.
 • Aliquam posuere lorem ullamcorper, eleifend massa sit amet, ultrices elit.
 1. Fusce blandit orci ac tincidunt sollicitudin.
 2. Maecenas at arcu ac est efficitur volutpat non et magna.
 3. Morbi sagittis sapien et velit sagittis varius.
 4. Duis porta turpis vel velit mollis, id finibus nisi consectetur.
 5. Donec eu tortor suscipit, malesuada libero eget, feugiat mi.