Kiirem info teenuste kohta:

Harri Moora

Harri Moora on nõukogu liige alates 01.12.2022. Moora on SA Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna Keskuse programmijuht ja vanemteadur. Ta omab pikaajalist kogemust erinevate riikide säästva tarbimise ja tootmisega seotud keskkonnapoliitikate analüüside ja rakendamismeetmete väljatöötamisel. Viimasel ajal on hr. Moora tegevus keskendunud jätkusuutliku jäätmekäitluse ning ringmajanduse põhimõtte rakendamisele nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides.