Kiirem info teenuste kohta:

Aga mis siis saab, kui mul ei teki biojäätmeid?

Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmete liigiti sorteerimine kohustuslik kõikidel kinnistutel, sõltumata kinnistu sihtotstarbest. Teil on võimalus jagada teenused kõrval asetseva naaberkinnistuga. Kõrvuti asetsevad kinnistud võivad kasutada biojäätmete kogumiseks ka ühist mahutit või kompostrit. Ühismahuti kasutamine tuleb kooskõlastada Tallinna Strateegiakeskuse ja oma linnaosavalitsusega. Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile jaatmed@tallinnlv.ee. Ühismahuti kasutamiseks vormistage ühismahuti leping: www.tallinnavedu.ee