Kiirem info teenuste kohta:

Kas teadsid, et e-sigarette ei tohi visata tavalise prügi hulka?

Traditsioonilistele sigarettidele populaarseks alternatiiviks kujunenud e-sigaretid tekitavad peale sõltuvuse ka tõsist keskkonnakahju. Olmeprügi sekka sattunud e-sigarett võib süttida ja põhjustada prügikasti, jäätmeveoki või isegi prügila põlengu.

Seetõttu kuuluvad e-sigaretid ohtlike jäätmete hulka ning need tuleks viia kas jäätmejaama, spetsiaalsesse kogumispunkti või tagastada kauplejale, et vältida keskkonnareostust ja ohutusriske. 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid asuvad sageli suuremate kaubanduskeskuste fuajees. Kasutatud e-sigarette võetakse neis vastu tasuta. Meeles tuleb pidada, et näiteks patareide kogumiskasti e-sigaretid ei sobi, küll aga võib neid panna elektroonikaseadmete jaoks mõeldud kogumiskasti.

Tagastatud e-sigarettidest eraldatakse üldjuhul liitiumaku ja juhtmed. Plastmaterjal läheb edasi purustamisse, akud aga suunatakse eraldi käitlusesse.

Selliste meetmete abil saab igaüks aidata vähendada e-sigarettidest tulenevat kahju loodusele ning tagada elukeskkonna puhtus ja ohutus.

Kõige lihtsam viis teada saada, kuhu ära anda e-sigarette ning kõiki teisi jäätmeid, on külastada veebilehte www.kuhuviia.ee.