Kiirem info teenuste kohta:

Jäätmete sorteerimine: lihtne viis hoida kokku ruumi ja raha

Jäätmete liigiti sorteerimine on üks olulisemaid samme jätkusuutliku keskkonna suunas. Sorteeritud jäätmeid saab taaskasutada, mis võimaldab säästa loodusressursse ja vähendada ladestatavate jäätmete hulka. Pealegi on jäätmete sorteerimine ka praktiline, sest see aitab teil kokku hoida.

Jäätmete liigiti sorteerimine võib algajale tunduda keerulise ja aeganõudvana, kuid kui harjumus on kord loodud, muutub see õige pea lihtsaks ja igapäevaseks ning aitab säästa aega, ruumi ja raha. 

Aga kuidas siis jäätmete liigiti sorteerimisega majapidamist efektiivsemaks muuta?

1. Vähem jäätmeid, rohkem rahasäästu

Jäätmete sorteerimine algab kodust. Kõigepealt tuleb koduses majapidamises tekkivad jäätmed jaotada kolme põhikategooriasse: segaolmejäätmed, taaskasutatavad materjalid ja biojäätmed. 

Kui jäätmeid ei sorteerita, võtab prügikasti mahust umbes 2/3 enda alla pakend ja prügikasti massist 2/3 moodustavad biolagunevad jäätmed. Kui need sattuvad ühte prügikasti, rakendub kogu prügile segaolmejäätmete käitlemistariif, mis on teiste mainitud jäätmeliikide käitlemistariifidega võrreldes kõige kallim. 

Alustades jäätmete sorteerimist, vähendame kõige kulukama jäätmeliigi teket – segaolmejäätmeid. 

Eestis pakub tarbijatele pakendijäätmete tasuta kogumisteenust mitu taaskasutusorganisatsiooni (nt Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, OÜ Eesti Pakendiringlus), kes kannavad ise kogumisvahendi tühjendamise ja pakendijäätmete käitlemise kulud. 

Juhul kui te ei soovi eraldi pakendikonteinerit tellida, saate enda pakendijäätmetest ikkagi tasuta vabaneda, viies need lähimasse pakendikonteinerisse. Tootjavastutusorganisatsioonide pakendikonteinerite asukohad leiate:

Muude jäätmeliikide äraandmise võimalusi otsige portaalist www.kuhuviia.ee.

Jäätmete liigiti sorteerimine võib vähendada ka jäätmeveo kulusid. Kui sorteerite jäätmed õigesti ja vähendate segaolmejäätmete kogust, võib teie prügi vedamise sagedust vähendada või vahetada segaolmekonteineri väiksema vastu. 

2. Vähem prügi, rohkem ruumi ja kenam kodu

Kasutades jäätmete sorteerimiseks eraldi prügikaste või -kotte, on lihtne luua ruumisäästlik süsteem, mis aitab hoida kodu korras ja puhtana. Lisaks vähendab jäätmete sorteerimine segaolmejäätmete teket, mis omakorda vähendab vajadust suurte prügikastide ja -konteinerite järele ning loob rohkem ruumi muuks otstarbeks. 

Jäätmete sorteerimine on tänapäeval muutunud väga mugavaks ja esteetiliseks. Prügikaste ja muid tarvikuid leidub palju ja mitmekesiseid ning nende omapärased disainilahendused mitte ainult ei muuda sorteerimist lihtsamaks ja efektiivsemaks, vaid mõjuvad ka stiilselt, sobitudes mõnusalt erinevate interjööridega.

3. Säästlikum elustiil ja teadlikumad tarbimisotsused

Kui olete harjunud jäätmeid sorteerima, aitab see langetada teadlikumaid tarbimisotsuseid ja säästa veelgi rohkem raha. Alati silmas pidades, et osa teie jäätmetest saab taaskasutatud või ümber töödeldud, on teil kergem teha vastutustundlikke ja tarku valikuid. 

Näiteks, kui eelistate pakendamata tooteid või ostate korraga suurema koguse, vähendate pakendite hulka ja säästate pikas perspektiivis raha. Kui aga avastate, et biojäätmete osakaal on põhjendamatult suur (näiteks riknenud või söömata jäänud toidu tõttu), saate selgema pildi oma tarbimisharjumustest ja oskate neid korrigeerida, ostes ja valmistades vähem toitu.

Kokkuvõttes võib jäätmete sorteerimine olla lihtne ja tõhus viis nii selleks, et keskkonda kaitsta, kui ka selleks, et raha kokku hoida. Alustage juba täna ja avastage, kuidas jäätmete liigiti sorteerimine võib muuta teie elu lihtsamaks!