Koldetuha käitlemine

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus taaskasutab Iru jäätmepõletusplokis tekkinud koldetuha.
Sõltuvalt materjali omadustest vanandakse koldetuhka kõigepealt 2-3 kuud. Edasi suunatakse materjal käitlemisesse, mille käigus eraldakse mittesobilikud jäätmed, ning vanandatud koldetuhk fraktsioneeritakse vastavalt taaskasutamise vajadusele.