Kiirem info teenuste kohta:

Biojäätmete liigiti kogumine

Lugupeetud klient!

Tuletame Teile meelde, et alates 1. juunist 2023 muutus biojäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks kõikidel Tallinna linna kinnistutel, sõltumata sihtotstarbest või elamu tüübist.

Vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele muutub biojäätmete tekkekohal kogumine üleriigiliselt kohustuslikuks 1. jaanuarist 2024.

Alates 01.01.2024 kui tühjendamise päeval biomahuti puudub, oleme sunnitud esitama Teile tühisõidu arve.

Mahuti saate osta/rentida ka meie kaudu. Biojäätmete jaoks saame Teile pakkuda 80 l mahuteid, 140l mahuteid ja 240l mahuteid.

Biojäätmed tuleb koguda tekkekohal liigiti eraldi mahutisse kinnistutel  ja asutustes sõltumata korterite arvust, kinnistu sihtotstarbest või asutuse suurusest ja anda üle jäätmevedajale (alus Tallinna jäätmehoolduseeskiri § 9 lg 1).

Erandina saavad mahuti kohustusest vabastusi taotleda üksikelamu, paarismaja, üksikelamuna registreeritud ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamuga kinnistud, kes kompostivad oma köögi- ja sööklajäätmed kohapeal kinnises kompostris ning saavad kompostimiseks nõusoleku oma linnaosavalitsuselt.

Nõusolekut saab taotleda Tallinna jäätmevaldajate registri iseteenindusest, kuhu tuleb lisada foto aias olevast kompostrist. Iseteeninduse aadress on https://evald.ee/tallinn/app/jaatmekaitlus/. Kui Tallinna jäätmevaldajate registrit ei ole võimalik kasutada, siis tuleb esitada allkirjastatud taotlus koos kasutatava kompostri fotoga oma asukohajärgsele linnaosavalitsusele. Biojäätmete mahutit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, lõhnahäiringu ja kahjurite levikut ning ümbruskonna reostamist, kuid minimaalselt kaks korda kuus.

Biojäätmed on biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ning toidu- ja köögijäätmed. Aia- ja haljastujäätmed on näiteks niidetud muru, puulehed, umbrohi, lõikelilled, hekipügamise jäägid, riknenud õunad. Toidujäätmed on näiteks riknenud toit, puu- ja köögiviljade koored, kalaluud, kondid, muna- ja pähklikoored, kohvi- ja teepaks koos filtriga, potitaimed ilma potita. Biojäätmete mahutisse võib panna ka teisi biolagunevaid jäätmeid nagu salvrätid, majapidamispaber ning papist munarestid. Rohkem infot leiate Tallinna veebilehelt.