Kiirem info teenuste kohta:

Auditikomitee on ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus nõukogu poolt moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ.

Komitee moodustamise eesmärgiks on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditikomitee koosneb kolmest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.


ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus auditikomitee liikmed on:

  • Silver Tamm (esimees)
  • Sven Mats
  • Rein Kalle