Kiirem info teenuste kohta:

Kuidas saada jäätmeveost vabastust?

Jäätmeveo täpsed tingimused kehtestab kohalik omavalitsus, nii et vabastuse saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Üldjuhul antakse vabastus kinnistule, kus ei elata.