Kiirem info teenuste kohta:

Kes peavad alates 1. juunist 2023 hakkama biojäätmeid eraldi koguma?

Kõikidel kinnistutel, sõltumata kinnistu sihtotstarbest või korterite arvust, on kohustus alates 1. juunist 2023 oma köögi- ja sööklajäätmed mahutisse koguda ja jäätmevedajale üle anda. Erandina saavad mahutikohustusest vabastuse taotleda üksikelamu, paarismaja, ridaelamuboksi ja kuni kahe korteriga elamuga kinnistud, kes kompostivad oma köögi- ja sööklajäätmed kohapeal igast küljest kinnises kompostris ning saavad kompostimiseks nõusoleku oma linnaosavalitsuselt.