Kiirem info teenuste kohta:

Näpunäited jäätmete liigiti sorteerimiseks

Klaaspakendid

Klaaspudelid ja -purgid tuleks tühjendada, määrdunud anumad vähese veega loputada ja seejärel viia klaaspakendi kogumiskonteinerisse. Kindlasti eemaldage korgid ja kaaned, sest need on enamasti mõnest muust materjalist ning raskendavad klaaspakendi taaskasutamist.

Pakendid

Pakendid, nagu plast- ja metallpakend ning joogikartong, tuleks kõigepealt tühjendada, vajadusel vähese veega loputada ja seejärel paigutada pakendikonteinerisse. Pakendid peavad olema kuivad. Kui pakend on valmistatud mitmest materjalist, tuleks erinevad jäätmeliigid teineteisest eraldada: näiteks eemaldada jogurtipaki kartongist ümbris ja panna see vanapaberi konteinerisse, ülejäänud materjalid (plasttops, foolium- ja plastkaas) aga igaüks eraldi pakendikonteinerisse. See lihtsustab jäätmete järelsorteerimist ja taaskasutamist.

Biolagunevad jäätmed

Biojäätmed tuleb koguda biolagunevatesse või paberkottidesse muudest jäätmeliikidest eraldi. Kõikidel kinnistutel, sõltumata selle sihtotstarbest või korterite arvust, on alates 1. juunist 2023 kohustus oma köögi- ja sööklajäätmed eraldi mahutisse koguda ja jäätmevedajale üle anda. Erandina saavad mahutikohustusest vabastust taotleda üksikelamud, paarismajad, ridaelamuboksid ja kuni kahe korteriga elamud, kes kompostivad oma köögi- ja sööklajäätmed kohapeal. Seda tuleb teha igast küljest kinnises kompostris, mis on saanud kompostimiseks heakskiidu KOV-lt.

Paber ja papp

Ajalehed, ajakirjad, raamatud, paberikotid ja kartongkastid tuleks koguda eraldi paberikonteinerisse. Veenduge, et paber ja papp ei oleks määrdunud toidujäätmete või muude saasteainetega. Eemaldage utiliseerivate jäätmete küljest muud materjalid (foolium, kile, plast, metall) ja pressige pakendid kokku, et säästa prügikonteineris ruumi.

Elektroonikajäätmed

Vanad arvutid, telefonid, kõlarid ja muud elektroonikaseadmed tuleks viia spetsiaalsesse elektroonikajäätmete kogumispunkti või -konteinerisse. Need seadmed sisaldavad sageli ohtlikke kemikaale, mistõttu tuleb neid käidelda vastavalt nõuetele. Töökorras tehnika äraandmisel kasutage ringlussevõtu võimalusi, pakkudes tooteid huvilistele tasuta kas sotsiaalvõrgustike või realiseerimiskeskuste kaudu. Sellisel viisil võite leida tootele uue omaniku ja edendate jätkusuutlikku tarbimist.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed, nagu patareid, akud, värv, lahustid ja ravimid, tuleks viia spetsiaalsesse kogumispunkti või ohtlike jäätmete konteinerisse. Ärge kunagi visake neid prügikasti ega valage kanalisatsiooni.

Tekstiilijäätmed

Kahjuks ei ole tänapäeval häid võimalusi vanade ja katkiste tekstiilijäätmete keskkonnasäästlikuks taaskasutamiseks ja utiliseerimiseks. Tekstiilijäätmed tuleb muudest jäätmetest eraldi koguda. Kasutuskõlblikud tekstiilid võib viia taaskasutuskeskustesse või loovutada heategevusorganisatsioonidele. Uue elu saab riietele anda ka jagamis- ja vahetusturgudel. 

Need on üldised juhised erinevat liiki jäätmete õigeks sorteerimiseks ja utiliseerimiseks.