Biojäätmete kompostimine

Orgaaniline materjal, mille loodus suudab iseseisvalt lagundada kuudega, on võimalik kaasaegse tehnoloogiaga ja kontrollitud tingimustes lagundada optimaalsemalt ja kiiremini, vähendades selle aja vaid mõne nädalani.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kasutab biojäätmete kompostimiseks ülemaailmselt tuntud UTV (Umwelttechnik Vogel) kompostimissüsteemi, mille puhul kaetakse kompostihunnikud GORE © Cover membraankattega. See loob kompostihunnikutele tõelise “kliimakambri” ning asendab hoonetes kompostimist.

UTV kompostimise puhul on kuhi väljastpoolt ohutult kaitstud tuule ja vihma mõjude eest, võimaldades sisemisel kliimal arendada välja tingimused, mis on eelduseks kvaliteetse komposti tootmisel.

Eestis reguleerib komposti tootmist Keskkonnaministri 08.04.2013 määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on tunnustatud komposteerimisettevõttena Veterinaar- ja Toiduameti poolt. Veterinaar- ja Toiduameti poolt on väljastatud komposteerimisettevõtte tunnustamise otsus 25.11.2011, kus ettevõtet tunnustatakse tegutsema 3. kategooria – loomsete kõrvalsaaduste käitlemise, s.o. 3. kategooria materjali hulka kuuluvate loomsete korvalsaaduste komposteerimise valdkonnas.

Loomsete kõrvalsaaduste saateleht näidis  (avamisekks vajutage lingile)