Tunnustused

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on tunnustatud komposteerimisettevõttena Veterinaar- ja Toiduameti poolt. Veterinaar- ja Toiduameti poolt on väljastatud komposteerimisettevõtte tunnustamise otsus 25.11.2011, kus ettevõtet tunnustatakse tegutsema 3. kategooria – loomsete kõrvalsaaduste käitlemise, s.o. 3. kategooria materjali hulka kuuluvate loomsete korvalsaaduste komposteerimise valdkonnas.

Loomsete kõrvalsaaduste saateleht näidis  (avamisekks vajutage lingile)