JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Viimsi jäätmevedu

Hea Viimsi valla jäätmevaldaja!

Alates 01.08.2020 teostab jäätmevedu Viimsi vallas v.a väikesaared AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Seoses sellega palume Teid sõlmida meiega leping esitades taotlus vt vorm allpool. Jäätmeveoleping saate sõlmida ka elektrooniliselt meie iseteeninduses. (link jäätmeveo iseteeninduse lehele). Samuti Teil on võimalus sõlmida leping kontoris aadressil Suur Sõjamäe tee 29a tööpäevadel alates 8.15-.17.00.

Meie osutame segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongijäätmete ning suurjäätmete vedu. Lisaks pakume aia ja haljastusjäätmete, klaasi ja ehitusjäätmete väljavedu tekkekohal ning konteinerite renti ja müüki. Tutvu meie jäätmeveo teenuste hinnakirjaga ja jäätmete käitlusteenuste hinnakirjaga.

 

Дорогой житель Виймси!

Начиная с 1-го августа 2020 года в районе уезда Виймси, исключая острова, право оказывать услугу по вывозу мусора будет у Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.В связи с этим просим Вас заключить договор, согласно высланному ходатайству или на сайте самообслуживания www.tallinnavedu.ee. Так же у Вас есть возможность заключить договор в конторе по адресу по Suur -Sõjamäe tee 29a в рабочие дни с 8.15-17.00.
Meeldivat koostööd soovides

 

Taotlus EST vorm
Viimsi vallas korraldatud jäätmeveo raames sõlmitud jäätmeveolepingu tüüptingimused alates 15.06.2020
Korraldatud jäätmeveoteenuste hinnakiri
Taotlus RU vorm
Jäätmeveoleping
Jäätmemahuti rendileping

 

Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/414032014025
Konteinerite rendi ja tellimise kohta vaata eraldi teenuste alt “Konteinerid & tellimine“.

 

Palun tutvuge ka jäätmete vastuvõtu hindadega meie käitlusosakonnas