JÄÄTMETE VASTUVÕTT:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee

Teenused

viimsi jäätmevedu

Vanalinna jäätmevedu

maardu jäätmevedu

konteinerid ja tellimine

vooderduskoti teenus

suurjäätmete vedu

süvakogumismahutite tühjendamine

tallinna jäätmevedu

Kesklinna jäätmevedu

konteinerite pesu

aia- ja pargijäätmete vedu

multilift konteineriga vedu

liigiti kogutud jäätmete vedu

RIIETE KOGUMINE