Teenused

JÄÄTMEKÜTUSE TOOTMINE

KOMPOSTI MÜÜK

KOLDETUHA KÄITLEMINE

LADESTAMINE

PABERI JA KARTONGI SORTEERIMINE

Erilahendused ETTEVÕTETELE

kaupade hävitamine

Jäätmete vastuvõtmine ja sorteerimine

BIOJÄÄTMETE KOMPOSTIMINE

RIIETE KOGUMINE

ASBESTI SISALDAVATE JÄÄTMETE KÄITLEMINE

PRÜGILAgaasi kogumine

elektroonikajäätmete vastuvõtt

materjalide müük

NORM jäätmete käitlemine

ekskursioonid haridusasutustele