JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Mustamäe jäätmevedu

Hea Mustamäe jäätmevaldaja!

Alates 01.04.2023 teostab jäätmevedu Mustamäe piirkonnas AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Seoses sellega palume Teid sõlmida meiega leping esitades taotlus vt vorm allpool. Jäätmeveoleping saate sõlmida ka elektrooniliselt meie iseteeninduses www.tallinnavedu.ee. Samuti Teil on võimalus sõlmida leping kontoris aadressil Suur Sõjamäe tee 29a tööpäevadel alates 8.15-.17.00.

Meie osutame segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongijäätmete ning suurjäätmete vedu. Lisaks pakume aia ja haljastusjäätmete, klaasi ja ehitusjäätmete väljavedu tekkekohal ning konteinerite renti ja müüki. Tutvu meie jäätmeveo teenuste hinnakirjaga ja jäätmete käitlusteenuste hinnakirjaga.

Meeldivat koostööd soovides

 

Дорогой владелец отходов в Мустамяэ!

Начиная с 1.04. 2023 организованный вывоз мусора в Мустамяэ осуществляет Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. В связи с этим просим Вас заключить договор, согласно высланному ходатайству или на сайте самообслуживания www.tallinnavedu.ee. Так же у Вас есть возможность заключить договор в конторе по адресу по Suur -Sõjamäe tee 29a в рабочие дни с 8.15-17.00.

Мы осуществляем вывоз смешанных отходов, биоотходов, бумаги и картона, а также крупногабаритных отходов. Дополнительно предлагаем вывоз садово-парковых отходов, вывоз стекла и строительного мусора и аренду и продажу контейнеров. Ознакомьтесь с прейскурантом на услуги вывоза отходов и ценами на обработку отходов.
В надежде на приятное сотрудничество.

 

Korraldatud jäätmeveoteenuste hinnakiri Mustamäe

Jäätmemahutite rendi hinnakiri Mustamäel
Taotlus EST vorm
Taotlus RU vorm
Tüüptingimused Mustamäe
Jäätmeveoleping
Jäätmemahuti rendileping

Ühismahuti kasutajate vaheline leping

Konteinerite rendi ja tellimise kohta vaata eraldi teenuste alt “Konteinerid & tellimine“.

Palun tutvuge ka jäätmete vastuvõtu hindadega meie käitlusosakonnas

E-post:
info@tallinnavedu.ee

Kontakttelefonide numbrid:
(+372) 609 6410
(+372) 609 6530