JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Vanalinna jäätmevedu

Hea Vanalinna jäätmevaldaja!
Alates 01.10.2020 teostab jäätmevedu Vanalinna piirkonnas AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Seoses sellega palume Teid sõlmida meiega leping esitades taotlus vt vorm allpool. Jäätmeveoleping saate sõlmida ka elektrooniliselt meie iseteeninduses www.tallinnavedu.ee. Samuti Teil on võimalus sõlmida leping kontoris aadressil Suur Sõjamäe tee 29a tööpäevadel alates 8.15-.17.00.
Meie osutame segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongijäätmete ning suurjäätmete vedu. Lisaks pakume aia ja haljastusjäätmete, klaasi ja ehitusjäätmete väljavedu tekkekohal ning konteinerite renti ja müüki. Tutvu Vanalinna jäätmeveo teenuste hinnakirjaga ja jäätmete käitlusteenuste hinnakirjaga.

Дорогой  владелец отходов Старого города!
Начиная с 1-го октября 2020 года в районе Старого города право оказывать услугу по вывозу мусора будет у Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS. В связи с этим просим Вас заключить договор, согласно высланному ходатайству или на сайте самообслуживания www.tallinnavedu.ee. Так же у Вас есть возможность заключить договор в конторе по адресу Suur -Sõjamäe tee 29a в рабочие дни с 8.15-17.00.
Meeldivat koostööd soovides

Tallinnas korraldatud jäätmeveo raames sõlmitud jäätmeveolepingu tüüptingimused alates 01.10.2020
Hinnakiri Vanalinnas alates 01.10.2020
Jäätmeveolepingu vorm
Jäätmemahuti rendileping

Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Konteinerite rendi ja tellimise kohta vaata eraldi teenuste alt “Konteinerid & tellimine“.

Palun tutvuge ka jäätmete vastuvõtu hindadega meie käitlusosakonnas

E-post:
info@tallinnavedu.ee

Kontakttelefonide numbrid:
(+372) 609 6410
(+372) 609 6530