JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Nõmme jäätmevedu

Hea Nõmme jäätmevaldaja!
Alates 01.12.2020 teostab korraldatud jäätmevedu Nõmme piirkonnas AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Need kliendid, kellel on olemas kehtiv jäätmeveo leping AS-ga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, ei pea sõlmima uut lepingut. Teile saadetakse e-meilile uued Nõmme piirkonna korraldatud jäätmeveo tüüptingimused ja uus hinnakiri, mis hakkab kehtima alates 01.12.2020. Need Nõmme jäätmevaldajad, kes kasutasid kuni 30.11.2020 teiste jäätmevedajate jäätmeveoteenuseid (nt Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Ekovir OÜ), peavad sõlmima uue jäätmeveolepingu AS-ga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus hiljemalt 30.11.2020. Jäätmeveoleping saab sõlmida elektrooniliselt meie iseteeninduses www.tallinnavedu.ee. Samuti Teil on võimalus sõlmida leping kontoris aadressil Suur Sõjamäe tee 29a tööpäevadel alates 8.15-17.00.

Meie osutame segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongijäätmete ning suurjäätmete vedu. Lisaks pakume aia ja haljastusjäätmete, klaasi ja ehitusjäätmete väljavedu tekkekohal ning konteinerite renti ja müüki. Tutvu Nõmme jäätmeveo teenuste hinnakirjaga ja jäätmete käitlusteenuste hinnakirjaga.

Уважаемый владелец отходов в Нымме!
Начиная с 01.12.2020 организованный вывоз мусора в Нымме осуществляет AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Те клиенты, у которых уже есть действующий договор с AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus не должны заключать новый договор. Вам будет отправлены на электронную почту новые типовые условия организованного вывоза отходов в Нымме и новый прейскурант, который начнет действовать с 01.12.2020. Владельцы отходов в Нымме, которые до 30.11.2020 использовали услуги других перевозчиков отходов (Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Ekovir OÜ), должны заключить новый договор вывоза отходов с AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus не позднее 30.11.2020. договор можно заключить по интернету на сайте самообслуживания www.tallinnavedu.ее. Так же у Вас есть возможность заключить договор в конторе по адресу Suur -Sõjamäe tee 29a в рабочие дни с 8.15-17.00.

Мы осуществляем вывоз смешанных отходов, биоотходов, бумаги и картона, а также крупногабаритных отходов. Дополнительно предлагаем вывоз садово-парковых отходов, вывоз стекла и строительного мусора и аренду и продажу контейнеров. Ознакомьтесь с прейскурантом на услуги вывоза отходов в Центре города и ценами на обработку отходов.

Korraldatud jäätmeveoteenuste hinnakiri Nõmmel
Nõmmel korraldatud jäätmeveo raames sõlmitud jäätmeveolepingu tüüptingimused alates 01.12.2020
Jäätmeveolepingu vorm
Jäätmemahuti rendileping

Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Konteinerite rendi ja tellimise kohta vaata eraldi teenuste alt “Konteinerid & tellimine“.

Palun tutvuge ka jäätmete vastuvõtu hindadega meie käitlusosakonnas

E-post:
info@tallinnavedu.ee

Kontakttelefonide numbrid:
(+372) 609 6410
(+372) 609 6530