JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Keskonnauuringud

Vastavalt keskkonnakompleksloale täidab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus iga-aastaselt keskkonnaseire nõudeid koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Elle OÜ-ga. Teostame:

– Saasteainete heitkoguste mõõtmine
– Vanandatud koldetuha seire
– Pinnaseseire
– Põhjaveeseire
– Prügila ümbruskonna kaevude vee seire
– Pinnaveeseire
– Prügila nõrgveeseire