Keskonnauuringud

Vastavalt keskkonnakompleksloale täidab Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus iga-aastaselt keskkonnaseire nõudeid koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Elle OÜ-ga. Teostame:

– Saasteainete heitkoguste mõõtmine
– Vanandatud koldetuha seire
– Pinnaseseire
– Põhjaveeseire
– Prügila ümbruskonna kaevude vee seire
– Pinnaveeseire
– Prügila nõrgveeseire