JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Liigiti kogutud jäätmete vedu

Kogu liigiti järgmised jäätmed:

Biolagunevad jäätmed.

Biolagunevate jäätmete mahutisse pane köögi- ja sööklajäätmed. Telli biojäätmete mahutisse biolagunev vooderduskott.

Aia- ja haljastusjäätmed (lehekotid ja oksad).

Aia- ja pargijäätmed pane kuni 150-liitrisesse kilekotti. Ühte kilekotti tohib koguda kuni 10 kg haljastusjäätmeid ning kott tuleb kinni siduda. Kotid peavad olema paigutatud ühte kohta, mis on võimalikult lähedal auto peatumiskohast. Koti äraveo ja käitlemise hind kajastub meie hinnakirjas.

Suurjäätmed.

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, jõulukuused jms, mis on paigutatud mahuti kõrvale äravedamise eesmärgil. Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu autoromud, elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (sealhulgas pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid. .

Paberi ja kartongijäätmed.

Paberi ja kartongijäätmete mahutisse võib panna sh papp ja kartongpakendid.

Klaaspakend.

Klaasikonteinerisse võib panna kõik klaasist pudelid olenemata nende värvist, lisaks kõik toiduõli pudelid ja purgid. Oluline on, et pudelid oleksid tühjad. Klaasikonteinerisse ei ole lubatud panda klaasnõusid ja keraamikat ning kilekotte.

Ehitusjäätmed.

Teie poolt on vajalik tagada, et konteinerit saab Teie hoovis maha panna ja keegi võtab konteineri vastu ning näitab paigaldamise täpse asukoha. Jäätmemahuti ajutise paigutamisel tänavale tuleb toiming kooskõlastada kohaliku omavalitsuse või Transpordiametiga, antud vastutus ja asjaajamine jääb kliendi kohustuseks. Klient on kohustatud hüvitama täielikult konteineri kadumise, kahjustumise ja hävimise kahjud, mis tekkivad ajal kui konteiner on kliendi valduses.

Konteineri kohale toimetamine ja äraviimine toimub eelneval kokkuleppel. Konteinerit ei tohi täita kõrgemale kui selle ülaserv, kui on üle, jääb konteiner välja viimata. Selline nõue on eelkõige tingitud liikluseeskirjadest tulenevalt – ületäidetud konteiner võib põhjustada ohtu kaasliiklejatele.

Riided:

Pane riided eraldi riidekonteinerisse. Konteineritesse võib viia terveid ja puhtaid rõivaid, jalatseid, kodutekstiili, aksessuaare (kotid, vööd) ja mänguasju. Palume mitte tuua katkiseid, määrdunud, niiskeid, tugeva lõhnaga ja kasutamiskõlbmatuid esemeid, samuti ei sobi riidekonteinerisse tehnika, katkised mänguasjad, nõud, raamatud ega olmeprügi. Palun pane annetused konteinerisse kinnises kotis, nii väldid nende määrdumist konteineri tühjendamisel. Konteinerite asukohad vaata eraldi alamlehel Riiete kogumine.

Teenuste hinnakirja vaata siit.

Teenuste  tellimiseks  palun pöörduda Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS klienditeenindusse telefon 6096410,  e-post: info@tallinnavedu.ee