Uudised

Lahtiolekuajad:

Jäätmete vastuvõtt:
E – R: 06.00 – 22.00
L – P: 08.00 – 18.00

Kontor:
E – R: 08.00 – 16.30

Klienditugi:
(+372) 609 6018

UURINGUD AASTATEL 1995-1998

 1. Soome firma Viatek OY koos Eesti partneritega koostas Tallinna jäätmete käitluse ja ladestamise teostatavusuuringu (1995);
 2. Teostati prügila asukohavaliku riiklik keskkonnaekspertiis, mille positiivseid tulemusi aktsepteeris Eesti Keskkonnaministeerium (1995);
 3. PIC Eesti AS koostas Tallinna prügila detailplaneeringu (1996);
 4. Maardu karjääri kavandatava prügila ökoloogiline uuring. Pinnase ja põhjavee reostuse fooniuuring koos veetasemete mõõtmise ning hüdrodünaamilise seisundi määramisega (1996). Raskmetallide, fluorüdide ja sulfaatide sisaldus Jõelähtme valla Rebala ja Ülgase külade joogivee allikate vees (1996);
 5. Maardu karjääri kavandatava prügila geotehniline analüüs ja katsetöö. Karjääri puistematerjali tihendatavuse uurimine raskete tampidega (1996);
 6. Tallinna uue prügila krundi plaani koostamine Jõelähtme vallas ja krundi piiride märkimine ammendunud fosforiidikarjääri puistangutel koos maa-ala täpsustavate geodeetiliste mõõdistustöödega mõõtkavas M 1:10000 (1996);
 7. Jõelähtme vallas Tallinna uue prügila juurdepääsutee trassi täpsustus lähtudes maa tagasitaotlejate kruntide piiridest (1996);
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald. Ülgase ja Rebala küla ühendava tee trassi valik ja täpsustus lähtudes maa tagasitaotlejate kruntide piiridest (1996);
 9. Maardu karjääri kavandatava prügila ökoloogiline uuring. Termilis- hüdrograafiline monitooring rajatud vaatlusjaamades (1996);
 10. Maardu karjääri kavandatava prügila geotehniline projekt. Saviekraani projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalikud uuringud (1996);
 11. Jõelähtme vallas Tallinna prügila juurdepääsu trassi maa-ala digitaalne mõõdistamine koos täiendava trassi krundi plaani moodustamisega (1996);
 12. Harju maakond, Jõelähtme vald. Ülgase ja Rebala küla ühendava tee trassi maa- ala digitaalne mõõdistamine mõõtkavas M 1:1000 (1997);
 13. Prügila ja selle juurdepääsutee maa-ala riigi omandisse jätmine (1997);
 14. Tallinna uue prügila detailplaneeringu keskkonnaekspertiis, selle tulemuste positiivseks tunnistamine Eesti Keskkonnaministeeriumi poolt ning detailplaneeringu kehtestamine (1997);
 15. Tallinna uue prügila tegevust reguleeriva ja kontrolliva majandusmudeli analüüs (1997);
 16. Maardu põhjakarjääri ökoloogiline seire (1997);
 17. Põhjakarjääri geotehniline monitooring, hüdrodünaamilise mudeli koostamine (1997);
 18. Geotehniline uuring põhjakarjääri kattekihtide kasutusvõimalustest (1997);
 19. Geotehniline uuring prügila juurdepääsutee trassil ja sildadel (1997). Tallinna uue prügila juurdesõidutee (1997);
 20. Karjääripinnase vibrotihendamise võimaluste uuring (1997). Prügila ladustusala kaitseekraanide uuring (1997);
 21. Olmejäätmete kogumise ja transpordi skeem Harjumaal (1998);
 22. Tallinna prügila kanaliseerimise variantlahendused (1998);
 23. Tallinna prügila nõrgvee torustiku trass. Skeem. (1998);
 24. Tallinna prügila ehitusmaksumuse määramine. AS ETP Grupp poolt koostatud prügila ehituskulude kalkulatsioon (1998).

ASUKOHT & KLIENDITUGI

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT)

Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, Estonia

Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74222, Eesti
(vajutage asukoha juhiste saamiseks siia)

Klienditugi E - R: 08:00 - 16:30

Telefon: (+372) 609 6018
E-post: info@tjt.ee

Alina Tomaspolskaja
Klienditeenindaja