Prügilagaasi kogumine

Prügilasse ladestatud jäätmetest eraldub bioloogilise reaktsiooni tagajärjel biogaasi. Selle puhastamine tagab puhtama keskkonna. Talllinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kogub kokku ladestusalal tekkinud prügilagaasi ning tarnib seda OÜ-le Tallinna Prügilagaas, kes toodab sellest elektrit ja vähesel määral soojust. Biogaasi kogumiseks kasutatakse vertikaalseid gaasikogumiskaeve, mis on plastik toruga ühendatud kompressorjaamaga. Gaasi käideldakse gaasimootoris ja mootori seisakust tuleneva äkkheite vältimiseks on olemas gaasipõleti. Koostootmisjaam valmis 2010. aasta veebruaris ning selle elektriline võimsus on 1,05 MW.