Jäätmekütuse tootmine

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses on käivitatud segaolmejäätmetest jäätmekütuse tootmise liin jõudlusega kuni 120 000 tonni aastas.  Saadav jäätmekütus on energiaallikaks tsemenditööstustes.

Jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise protsess on kooskõlas Euroopas tunnustatud jäätmekäitlusnormidega ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete ladestamisest ja masspõletamisest.