Erilahendused ettevõtetele

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse jäätmekäitluse ja -veo võimalused võimaldavad pakkuda erilahendusi nii jäätmete käitluse kui veo osas. Koostöös kliendiga otsima parima sobiliku variandi teenuse osutamiseks.

Kui Teil on vaja erilahendusi, palun pöörduge: info@tjt.ee.