JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS juhindub käibemaksuseaduse § 46 lg 25 üleminekusättest ning rakendab 20%-list käibemaksumäära enne 1. maid 2023 riigihangete tulemusena sõlmitud kontsessioonilepingute alusel osutatud teenustele kuni 2025. aasta 31. detsembrini või kuni lepingu lõppemiseni, olenevalt asjaolust milline tähtaeg saabub varem.
Käibemaksuseadus § 46 lg 25: “Maksukohustuslasel on kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtinud käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendise käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.”