JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002
Talviste ilmastikutingimuste tõttu võib esineda olukordi, kus sageli on mahutiteni ligipääs ja mahutite vedamine veokini raskendatud.
Palume veopäeval tagada mahutitele vaba ligipääs alates 06:00 ning kogumismahuti juurdesõidutee peab olema puhas, talvel lume- ja jäävaba.