JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) võtab alates 01.01.2024 kuni 30.06.2024 tasuta vastu Jõelähtme vallas elavate ja seal sissekirjutust omavate  elanike poolt Taaskasutuskeskusele (TJT) järgmisi ohtlike jäätmeid:
 • Elektri ja elektroonikajäätmed
 • Akud ja patareid
 • Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, lakisetted.
 • Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid.
 • Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid ning värvi või laki eemaldamisjäätmed 20kg/in/ööpäevas
 • Süstlad kuni 2 kg/in/ööpäevas
 • Aegunud ravimid kuni 2 kg/in/ööpäevas
 • Päevavalguslambid kuni 2 kg/in/ööpäevas
 • Õlijäätmed kuni 20kg/in/ööpäevas
 • Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 2kg/in/ööpäevas
 • Õlifiltrid kuni 20kg/in/ööpäevas
 • Reostunud pakendid kuni 20kg/in/ööpäevas
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS ei võta tasuta vastu järgmisi ohtlike jäätmeid:
 • taimekaitsemürgid;
 • toiduõli -ja rasv;
 • tulekustutid;
 • happed;
 • ohtlike aineid sisaldavad pesuained;
 • kemikaalid;
 • jahutusvedelik
Jõelähtme vallas elavate ja seal sissekirjutust omavateel elanikel on õigus tasuta Jäätmeid TJT-le üle anda esmaspäevast reedeni 08.00 – 19.00, laupäeval ja pühapäeval ning riiklikel pühadel 08.00 – 17.00.
Kliendil peab jäätmete toomisel kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument.
Mittevastavaid jäätmeid on TJT-l õigus tagasi saata. Jäätmete nõuetekohaseks äraandmiseks tuleb need paigaldada TJT töötaja(te) poolt näidatud kohta vastavalt TJT territooriumil kehtivale internsele sisekorrale.