JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ei võta alates 13.04.2022 ladestamiseks enam vastu järgnevaid jäätmeid, koodidega:

15 01 01 – Paber -ja kartongpakendid
15 01 02 – Plastpakendid
15 01 03 – Puitpakendid
15 01 04 – Metallpakendid
15 01 05 – Komposiitpakendid
15 01 06 – Segapakendid
15 01 07 – Klaaspakendid
15 01 09 – Tekstiilpakendid
20 01 01 – Paber ja papp
20 01 02 – Klaas
20 01 08 – Biolagunevad köögi -ja sööklajäätmed
20 01 10 – Rõivad
20 01 11 – Tekstiil
20 01 25 – Toiduõli -ja rasv
20 01 28 – Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27
20 01 30 – Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29
20 01 32 – Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31, 20 01 95, 20 01 96, 20 01 97 ja 20 01 98
20 01 34 – Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33
20 01 36 – Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35
20 01 38 – Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37
20 01 39 – Plastid
20 01 40 – Metallid
20 01 41 – Korstnapühkimisjäätmed
20 01 99 – Nimistus mujal nimetamata jäätmed
20 02 01 – Biolagundatavad jäätmed
20 03 01 – Prügi (segaolmejäätmed)