JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee

Esimesest aprillist alustas Mustamäe linnaosas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT). Riigihanke tulemusena vahetunud 5-aastase lepingu sõlminud teenuse osutaja toob kaasa uued prügimahutid, uued keskkonnasõbralikud prügiautod ning mustamäelastele loodetavalt lihtsama asjaajamise prügiveofirmaga.

 

„Olen kindel, et teenuse osutaja vahetumisega Mustamäel paraneb jäätmeveo teenuse kvaliteet mustamäelaste jaoks,” ütles Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i nõukogu esimees Kalle Klandorf. „Omalt poolt teeme kõik tekkida võivate probleemide kiireks ja kliendisõbralikuks lahendamiseks.”

 

Mustamäel elab praegu ligi 66 000 inimest. Linnaosast jäätmeveo käigus äraveetav jäätmete kogus on orienteeruvalt 15 000 tonni aastas, millest moodustavad:

– segaolmejäätmed: 11 550 tonni,

– biojäätmed: 1 930 tonni,

– paberi- ja kartongijäätmed: 1 200 tonni,

– suurjäätmed: 160 tonni.

Eeldatav prügikonteinerite tühjenduste arv on Mustamäel aastas 190 000, s.h. mahuliselt:

– segaolmejäätmed: 187 872 m³,

– biojäätmed: 37 973 m³,

– paberi- ja kartongijäätmed: 51 103 m³.

 

„Enamiku mustamäelaste jaoks muutub see, et jäätmete mahutipark uueneb, teenindama hakkavad keskkonnasõbralikud Euro 6 nõudele vastavad uued autod,” sõnas Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i juhatuse liige Marti Viirmäe. „Nüüd on ka sügavkogumismahutid hõlmatud korraldatud jäätmeveo teenusega,” lisas Viirmäe.

 

Marti Viirmäe: „Prügimajanduse üks suurtest eesmärkidest on segaolmejäätmete osakaalu vähendamine ning erinevate pakendite ja materjalide varasem üksteisest eraldamine, liigiti kogumine. Sellele on suunatud ka pikemaajalisem jäätmete äraandmise hinnapoliitika, kus paljudest liigiti kogutud jäätmetest on võimalik vabaneda kas tasuta või tunduvalt soodsamalt kui segaolmejäätmetest.

See prügipoliitika aitab meil pikas vaates oluliselt vähendada prügilasse ladestatava prügi hulka ning võtta oluliselt rohkem materjale taaskasutusse.”

 

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (TJT) on Tallinna munitsipaalomandis olev ettevõte, mille tegevusaladeks on jäätmete vedu, jäätmete sorteerimine ja nende taasringlusse suunamine, jäätmekütuse ja biogaasi tootmine, biojäätmete kompostimine ja bioväetiste tootmine, jäätmete ladestamine.

TJT osutab korraldatud jäätmeveo teenuseid Tallinna Kesklinna, Mustamäe, Nõmme ja Vanalinna piirkondades. Samuti osutatakse korraldatud jäätmeveo teenust Jõelähtme ja Viimsi valdades ning Maardu linnas.

TJT ladestamisteenuste baas on Jõelähtme prügila.

Ettevõttes töötab sada inimest.

 

Kalle Klandorf: „Prügiveo kvaliteedi tõstmisega veel ühes Tallinna piirkonnas panustame ka Rohelise Pealinna tiitlisse.”