Ladestamine

Jäätmed, mis ei sobi taaskasutamiseks, on võimalik Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ladestada. Nendeks on näiteks võrepraht, tänavapühkmed, asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit), taaskasutuseks mittesobivad olmejäätmed. Jäätmed ladestatakse õhukeste (30 cm) kihtidena, tihendamiseks rullitakse pidevalt prügirulliga ning kaetakse neljapäevase perioodsusega kattekihiga. See minimiseerib nii haisu tekke kui ka näriliste ja lindude ilmumist piirkonda. Samuti vähendab selline lähenemine lendprahi tekkimist.