JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Ladestamine

Jäätmed, mis ei sobi taaskasutamiseks, on võimalik Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ladestada. Nendeks on näiteks võrepraht, tänavapühkmed, asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit), taaskasutuseks mittesobivad olmejäätmed. Jäätmed ladestatakse õhukeste (30 cm) kihtidena, tihendamiseks rullitakse pidevalt prügirulliga ning kaetakse neljapäevase perioodsusega kattekihiga. See minimiseerib nii haisu tekke kui ka näriliste ja lindude ilmumist piirkonda. Samuti vähendab selline lähenemine lendprahi tekkimist.