JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
KORRUPTSIOONIVIHJE TEL:
(+372) 640 4002
JÄÄTMEVEDU:
(+372) 609 6410 info@tallinnavedu.ee
JÄÄTMETE VASTUVÕTT PRÜGILAS:
(+372) 609 6018 info@tjt.ee
TALLINNA KORRUPTSIOONIVIHJE TELEFON:
(+372) 640 4002

Asbesti jäätmete käitlemine

Asbesti sisaldavate jäätmete vastuvõtmine toimub ladestusalal selleks spetsiaalselt ettevalmistatud piirdega ümbritsetud alal, mis on tähistatud siltidega, millel on selgesti loetav tekst ETTEVAATUST, ASBEST! Jäätmete jaoks valmistatakse ette spetsiaalne auk/süvend ja asbestijäätmed maetakse süvendisse ning kaetakse olmejäätmete ja pinnasega. Asbestijäätmed võetakse vastu pakendatud kujul. Suuremõõdulisi asbesti sisaldavaid ehitusjäätmeid, mis tolmu ei eralda, võetakse vastu pakendamata kujul ja jäätmete ladestamisel kasutatakse vajadusel tolmu vältimiseks niisutamist kastmisautoga.