Uudised

Lahtiolekuajad:

Jäätmete vastuvõtt:
E – R: 06.00 – 22.00
L – P: 08.00 – 18.00

Kontor:
E – R: 08.00 – 16.30

Klienditugi:
(+372) 609 6018

JUHTKOND

1974 – Alustati uuesti prügi ladustamist Pääsküla prügilasse. Projekti ei koostatud, kuna Pääsküla prügila võeti algselt kasutusse kui ajutine prügila.

1975 – Uute prügipolügonide rajamiseks olid valitud kohad Harkus, Maardus ja Pääskülas. Perspektiivis oli Väo.

1978 – Tallinna Linnavalitsus tellis Kommunaalprojektist uurimuse linna prügipolügoni asukoha leidmiseks Maardu külje all, Rebala külas asuvas tööstuspiirkonnas (Tootmiskoondis “Eesti Fosforiit” poolt läbitöötatud karjääri aladele).

1982 – Pääsküla prügimägi töötab, maa-ala eraldatud pole. Kolhoosi “Rahva Võit” territooriumile otsitakse sobivat maa-ala, kuid ei leita. Maardus välja vaadatud koht, kuhu võiks sobida prügimäe ja mullavabriku kompleksi väljaarendamine.

1985 – Tallinna Linna Täitevkomitee valis välja prügipolügonide asukohtadena 5 alternatiivset ala: 1) Saku raba; 2) Männiku raba (radioaktiivsete jäätmete matmispaiga kõrval); 3) Parasmäe raba Kostivere lähedal; 4) Maardu järve lähise ala (fosforiidikaevanduse nn lõunakarjääri ala); 5) Maardus, Leningradi mnt-st põhja poole.

1986 – Ükski viiest alternatiivist ei rahuldanud esitatud tingimusi. Valiku materjalid esitati arvamuse saamiseks Geoloogia Valitsusele.

1987 – Pakutakse uut asukohta Uus-Pääsküla metskonnas. Väljapakutud asukoht ei vasta veekaitse nõuetele: liiga lähedal Pääsküla jõele, samuti põhjaveekaitselt ebasobiv. Otsustati forsseerida otsingud Ülgasele (Jõelähtmes). Saadi kinnitus, et Uus-Pääsküla ja Harku ebasobivad.

1987 – Spetsialistid väidavad, et hüdroloogia – põhjavee seisukohalt uue prügila jaoks sobivaim koht Jõelähtme.

1989 – Jõuti ametkondadevahelise (Geoloogia Valitsuse, Täitevkomitee, keskkonnakaitse, veekaitse, õhuinspektsiooni, tervisekaitse jt.) ühisseisukohani, et uus prügipolügon on otstarbekas paigutada Jõelähtmesse.

1990 – Telliti majanduslik põhjendus Tallinna jäätmete utiliseerimiseks. Vastavalt uurimustulemustele peeti mõistlikuks prügitöötlemistehase rajamine ammendunud fosforiidimaardlasse. Uue asukoha leidmist peeti praktiliselt võimatuks. Tallinna Linnavalitsus langetas otsuse: põletustehasele mitte orienteeruda, sest see on kümnekordselt kallim kui kaasaegne prügila. Lisaks kaasnevad jäätmete põletamisega ka õhusaasteprobleemid.

1992 – 14.08.1992.a. sõlmisid Tallinna Linnavalitsus ja Jõelähtme Vallavalitsus kirjaliku kokkuleppe prügipolügoni projekteerimiseks kahepoolselt sätestatud tingimustel valla territooriumil asuvale karjäärialale.

1993 – Tallinna Linnavalitsus kinnitas dokumendi “Tallinna jäätmekäitluse programm aastani 2000”, mis nägi ette Pääsküla prügimäe sulgemise ja Jõelähtme ammendunud fosforiidikarjääri uue prügila rajamise.

Foto: Prügila 2002. aasta sügisel

ASUKOHT & KLIENDITUGI

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT)

Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, Estonia

Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74222, Eesti
(vajutage asukoha juhiste saamiseks siia)

Klienditugi E - R: 08:00 - 16:30

Telefon: (+372) 609 6018
E-post: info@tjt.ee

Alina Tomaspolskaja
Klienditeenindaja